Hva er osteopati?

Osteopater har bred kunnskap om kroppen og sammenhengene mellom fysiske, psykiske og sosiale faktorer som påvirker helsen vår. Vi gir deg god manuell behandling, i tillegg til å veilede, motivere og bidra til at du selv er aktiv og tar ansvar for egen helse.

Under behandlingen så benytter vi oss av et bredt spekter av manuelle behandlingsteknikker – både lette og kraftige. Eksempler på slike teknikker kan være: manipulasjonsteknikker (knekking), muskeltøyninger eller lettere teknikker for muskulatur og ledd. I tillegg bruker vi øvelser og/eller andre aktiviteter som en del av behandlingen. Dette kan være aktiviteter som du selv følger opp hjemme. Valg av tiltak vil variere og være individualisert deg som pasient.

Vi samarbeider med terapeuter fra andre profesjoner innenfor muskel- og skjeletthelse. Evaluering og kunnskapsdeling på tvers av terapeuter og profesjoner gir et bredere perspektiv – til nytte for deg som pasient.

Kilde: https://osteopati.org/hva-er-osteopati/

«Hands on» fysioterapi i Molde

Massasje og fysioterapi på benk illustrasjon

Fysioterapi med profesjonens særtrekk

«Hands on» er fysioterapi med profesjonens særtrekk. Det vil si manuell behandling og klinisk kompetanse utført av en fysioterapeut.

«Hands on» fysioterapi brukes både i undersøkelse, veiledning av øvelser og i behandling.

Ved Kurativet «hands on» behandlingsklinikk er fysioterapifaget som håndverkstradisjon i sentrum.

I tillegg benyttes grundig funksjonsundersøkelse gjennom bevegelse og «Hands on» tilnærming for å sette rett fysikalsk diagnose.

 

Plager jeg som fysioterapeut jobber med og som kan behandles med fysioterapi:

 • Akutte skader : Rygg, prolaps, skulderluksasjon, korsbånd, muskelstrekk, seneskader
 • Idrettsskader: Hofte, kne, ankel og fot
 • Kroniske smerter og hodepine: Migrene og spenningshodepine
 • Langvarige og akutte skulderproblemer: Senekalk og inneklemmt skulder
 • Spenningsproblematikk nakke og skulder: Forøket muskeltonus
 • Belastningslidelser: Skulder, albue, hånd, hofte, kne, ankel og fot

 

Behandlinger ved hjelp av fysioterapi

 • "Hands on" behandling: Tverrfriksjoner, triggerpunktbehandling, dyp bløtvevsbehandling)
 • Treningsbehandling: Kombinerer øvelser med behandling
 • IMS Dry Needling
 • Manipulasjon- og traksjonsbehandling
 • Avspenning og pust: Systembehandling/nervesystemet
 • Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)
 • Manuelle teknikker (spesielt skulderteknikker)
 • Treningsterapi: Tett veiledning "hands on" korrigering, dosering av riktig belastning og mengde.
 • Motiverende intervju (MI)

 

Hos meg er fokuset «hands on», veiledning og kommunikasjon.
Samarbeid med pasient og en felles behandlingsplan er avgjørende for rask bedring.


Muskel – og skjeletthelse er veldig ofte mer enn en vond skulder eller ett vondt kne.

 

Kne illustrasjon    Muskel illustrasjon   Ryggmarg illustrasjon     Skulder illustrasjon  

Klikk her for å lese aktuelle artikler om emner rundt fysioterapi og forskjellige plager.