Bernt Inge, fysioterapeut ved Kurativet i Molde

Fysioterapeut i Molde Bernt Inge

Mitt navn er Bernt Inge Stranden Harøy og jeg er fysioterapeut ved Kurativet Fysioterapi i Molde.

Jeg har jobbet som fysioterapeut i kommune, stat og privat siden 2011.

Har erfaring innen fysikalsk behandling i kommune og privat, i tillegg til psykomotorisk arbeid i et statlig helseforetak.

Fysioterapi er en handverkskompetanse

Legger vekt på at fysioterapi er en handverkskompetanse som man til stadighet utvikler igjennom klinisk arbeid.

Menneskekroppen er noe man aldri blir utlært på, noe som krever kontinuerlig faglig oppdatering og en rekke kursdeltakelser.

Faglig og klinisk utvikling er viktig for min motivasjon som fysioterapeut for å være best mulig kompetent til å hjelpe mennesker med ulike muskel – og skjelett lidelser.

I Konsultasjon med pasienter vektlegger jeg god kommunikasjon, veiledning og opplæring

En felles behandlingsplan er viktig for et godt samarbeid og videre progresjon i behandlingsforløpet.

Fysioterapi behandling

Hos meg vil du få opplevelsen av å bli sett, hørt og at dine plager blir tatt på alvor.

Smerter er sammensatt og derfor vil også en behandling hos meg kunne være det.

En behandling med fysioterapi hos Kurativet i Molde, vil derfor kunne inneholde alt fra passiv manuell behandling, øvelser i kombinasjon med behandling, spesifikke øvelser og bevegelsesmønster samt implementering av pust og avspenning.